Založ si blog

Bude v Poprade centrum na zhodnocovanie odpadu?

Bez realizácie centra na spracovanie a zhodnocovanie komunálneho odpadu (CEBZ) Poprad nikdy nedobehne mestá a obce, ktoré v spracovaní odpadu nezaspali

http://www.szcpv.org/pd/eko/cebz.html

Na úvod je potrebné sa vrátiť do obdobia po zmene politického systému po novembri 1989. V roku 1989 žilo v okrese Poprad 153 870 obyvateľov, pričom priamo v našom meste to ku koncu daného roka bolo 52 316 obyvateľov. https://poprad.dnes24.sk/aky-bol-zivot-v-poprade-v-roku-1989-zaujimavosti-z-nasho-mesta-na-ktore-si-uz-asi-ani-nepamatate-221513

V tom čase sa začala aj transformácia zabehaného a vcelku dobre fungujúceho miestneho hospodárstva, medzi ktoré patril okrem iných Okresný podnik bytového hospodárstva, ktorý zabezpečoval okrem správy štátnych bytov aj dodávku tepla a TÚV. Odvoz komunálneho odpadu zabezpečovali  Technické služby Poprad odvozom cez prístupovú cestu I. triedy č. 18 na skládku Úsvit nachádzajúcu sa na hranici katastra Popradu medzi obcami Hozelec a Žakovce.

A práve tu treba hľadať korene súčasných problémov so spracovaním komunálneho odpadu podľa novej legislatívy, ktorej účinnosť sa posunula o rok. Mestu Poprad totiž hrozí, keďže patrí medzi mestá, ktoré nemajú zariadenia na spracovanie a zhodnocovanie odpadu, enormné zvýšenie poplatkov.

Kameňom úrazu totiž je skutočnosť, že mesto Poprad doplatilo na zásadné zmeny vo vlastníckych vzťahoch k pozemkom, ktoré nastali po zmene politického systému, čo v čase reálneho socializmu nespôsobovalo žiadne problémy a to nie len v oblasti komunálneho odpadu.

V podstatnej miere k strate regionálnej skládky pre mesto Poprad prispelo vytvorenie nových okresov v roku 1996 za vlády Vladimíra Mečiara, čím sa regionálna skládka pre okres Poprad na Úsvite, ocitla v novozniknutom okrese Kežmarok. Paradoxne mal vtedy okres Kežmarok dokonca dve skládky. Druhou bola dnes už uzatvorená skládka pri Spišskej Belej.

V období kedy bol primátorom Ing. Štefan Kubík, nominovaný tzv. pravicovými stranami SDK (neskôr SDKÚ) a KDH mesto Poprad prišlo o možnosť získať a následne využívať pozemky kde je umiestnená skládka odpadov Úsvit, ktorá sa ocitla na hranici okresov Poprad a Kežmarok, kde sa navzájom prelínajú katastrálne územia mesta Poprad a obcí Hozelec, Švábovce a Žakovce. Podľa obrázka lesík vedľa skládky už spadá do katastra Popradu.

Či za tým bola zmena štruktúry vlastníckych vzťahov po novembri 1989 alebo postup vedenia mesta už ale na veci nič nemení. Nástupom konkurenčného prostredia a vstupom zahraničných spoločností sa skládka odpadu na Úsvite dostala do portfólia súčasnej Tatranskej odpadovej spoločnosti s.r.o., Žakovce,

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=5910&SID=8&P=1 ktorá je jednou z prevádzok Dánskej spoločnosti Marius Pedersen. https://www.mariuspedersen.sk/prevadzky/ Podľa obchodného registra spoločníkmi sú Obec Žakovce, Mesto Vysoké Tatry, Mesto Kežmarok a Chemosvit a.s.

Je verejným tajomstvom, že Marius Pedersen, je konkurenčnou spoločnosťou rakúskej spoločnosti Brantner Poprad, pôsobiacej so spoluúčasťou mesta Poprad od roku 2003 po ukončení činnosti TESPO s.r.o. Poprad.

https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=5372&SID=8&P=1

Hoci sa o tom nehovorí, práve to je príčinou prečo mesto Poprad nemalo a naďalej nemá skládku odpadov a prečo v súčasnosti musí vyvážať komunálny odpad na skládku pri Spišskej Novej Vsi, ktorá už kapacitne nestačí a časť dokonca aj do Tornale až k maďarským hraniciam.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/tornala-skladka-odpadov-rozsirenie-skladky-iv-etapa-

Odpadové hospodárstvo sa pre mesto Poprad stalo neblahým dedičstvom a časovanou bombou, ktorá začala tykať po zmene legislatívy v zmysle  nariadení EÚ týkajúcich sa spracovania a zhodnocovania komunálneho odpadu.

V kontexte s tým sa preto už spracovanie a zhodnocovanie komunálneho odpadu stáva nevyhnutnosťou, navyše ak jeho ďalším produktom je aj výroba bioplynu ako náhrady za zemný plyn v čase energetickej krízy a vojny v blízkosti našich hraníc.

Tento projekt okrem toho nesporne prinesie finančný profit pre mesto, keďže podľa zmeny  slovenskej legislatívy v súlade s požiadavkami EÚ mestá, ktoré nebudú spracovávať komunálny odpad vrátane bioodpadu budú musieť znášať zvýšené náklady. Odvoz komunálneho odpadu až ku maďarským hraniciam zvyšuje náklady občanov a je jednou z príčin poklesu obyvateľov Popradu. Ďalším z prínosom je aj finančne nezanedbateľný poplatok za rozvoj do mestskej kasy.

Za súčasnej situácie, bez ohľadu na to kto by bol vo vedení mesta, bola preto pripravovaná zmena územného plánu pre projekt Centra energetického a biologického zhodnotenia odpadu v Poprade v časti Matejovce, ktorá je najvhodnejšou lokalitou, nevyhnutnosťou a najvhodnejším riešením. CEBZ by bol totiž situovaný vedľa poľnohospodárskeho areálu bývalých Štátnych majetkov Matejovce, kde od roku 2013 spoločnosť EnergoTerra úspešne prevádzkuje Poľnohospodársku bioplynovú stanicu Poprad Matejovce, ktorá vyrába bioplyn z poľnohospodárskeho odpadu, ktorá dodáva teplo už existujúcimi rozvodmi sídlisku a Základnej škole spojenej s Materskou školou, čo je nesporne výhodné z hľadiska rozvoja obnoviteľných zdrojov a znižovania nákladov za energie.

Umiestnením CEBZ v inej lokalite by využitie bioplynu bolo vzhľadom na vysoké náklady na vybudovanie distribučných potrubí problematické a ekonomicky nevýhodne.

Začiatkom júna 2022 poslanci mestského zastupiteľstva v Poprade Igor Wzoš a František Majerský pred komunálnymi voľbami zneužili navrhovanú zmenu územného plánu pre projekt CEBZ v Matejovciach a začali šíriť správy medializované v spravodajstve RTVS, sociálnej sieti Facebook a iných médiách o skládke nebezpečného odpadu, čo logicky vyvolalo značné znepokojenie časti obyvateľov Matejoviec. Projekt CEBZ dokonca nazvali mafiánskym zámerom a Dankovou tajnou skládkou. V snahe ovplyvniť výsledok komunálnych volieb, marili investičný zámer spoločnosti Brantner a konali zjavne na škodu a proti záujmom   drvivej väčšiny občanov Popradu tým, že zneužili časť obyvateľov Matejoviec, ktorí majú postavené rodinné domy v blízkosti poľnohospodárskeho areálu bývalých štátnych majetkov. Primátor Ing. Anton Danko preto využil svoju právomoc a návrh zmeny územného plánu zastavil z dôvodu nedostatočnej komunikácie navrhovateľov projektu s obyvateľmi Matejoviec.

K  šíreniu poplašnej správy a následnému spusteniu petície a organizovaniu protestov došlo krátko potom ako konkurenčná dánska spoločnosť Marius Pedersen vložila 1. 6. 2022 8,5 mil. eur. do spoločnosti Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, ktorá realizuje obdobný projekt aký mal byť v Poprade Matejovciach.

Na mieste je otázka v či prospech to je? Určite nie v prospech občanov mesta Poprad. Obyvatelia Žakoviec si na rozdiel od časti Matejovčanov uvedomujú, že v dnešnej situácii je pre obec finančným prínosom ak je odpadové hospodárstvo v ich obci a správajú sa ako lokálpatrioti. Nikto v obci preto neorganizoval petície a protesty.

https://www.obeczakovce.sk/oznamy/zakovce-skladka-odpadov-usvit-vi-etapa-nno-sprava-o-hodnoteni-cinnosti.html

Paradoxne poslanci, ktorí projekt CEBZ napadli a označili za mafiánky zámer, pod tlakom racionálnych argumentov uznali opodstatnenosť spracovania a zhodnocovanie komunálneho odpadu, ale s podmienkou, že na to treba nájsť inú lokalitu. Po označení projektu CEBZ za skládku nebezpečného odpadu však už bude problém zmeniť nálady a názor občanov Popradu a umiestniť CEBZ do inej lokality.

Schizofrenicky pritom na jednej strane tvrdia, že centrum na spracovanie odpadu je potrebné a na druhej odmietajú ako najvhodnejšiu lokalitu Matejovce. Ak by takto uvažovali všetci na Slovensku tak, by sme museli vyvážať komunálny odpad na Ukrajinu alebo do rozvojových štátov a prezidentka Zuzana Čapútová by sa nestala enviroaktivistkou proti Pezinskej skládke čo ju vynieslo až do prezidentskej kancelárie. Realita je ale taká, že problémy so spravovaním a zhodnocovaním komunálneho odpadu sú celosvetovým problémom a buď ho budeme riešiť sami alebo budeme  jeho riešenie len odkladať a občania budú v podobe zvýšenia poplatkov doplácať na pseudoargumenty samozvaných „expertov“ a populistov.

V súvislosti s oznámením Mesta Poprad z 1. 12. 2022 o zámere „Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu Poprad“, zverejnenom na stránke ministerstva životného prostredia https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-energetickeho-biologickeho-zhodnotenia-odpadu-poprad sa na sociálnej sieti opäť začali šíriť informácie o zbytočnej petícii s názvom „toxická skládka“. Verím, že opoziční poslanci, ktorí sa dostali do mestského zastupiteľstva budú konať podľa volebného sloganu Poprad na 1. mieste a opäť nezačnú projekt CEBZ zneužívať pre politické ciele a v neprospech mesta Poprad a jeho občanov.

Pre projekt CEBZ sú navrhnuté dve lokality, Poprad Matejovce a obec Gánovce. Ak sa poslanec Wzoš zasadzoval za vznik Popradskej energetickej spoločnosti so 100%-nou účasťou mesta, rovnako by sa mal zasadzovať spoločne s opozičnými poslancami o to, aby investícia za vyše 30 mil. eur. a benefity z nej, v podobe zisku, výroby energie z obnoviteľných zdrojov, poplatku za rozvoj mesta a nových pracovných miest, ostali v Poprade a aby sa vhodnejšou lokalitou pre CEBZ stali Matejovce.

V opačnom prípade nemajú právo používať slogan Poprad na 1. mieste a stanú sa lobistami Žakoviec, Kežmarku, Mesta Vysoké Tatry a dánskej spoločnosti Marius Pedersen.

Mesto Poprad žiaľ stratilo veľa času a má oveľa ťažšiu východiskovú pozíciu oproti iným mestám a obciam, vzhľadom na v porovnaní s inými krajinami komplikovaný a byrokratický proces schvaľovania. Ostáva len veriť, že v zložitej hospodárskej situácii v EÚ aj na Slovenku zvíťazí zdravý rozum nad štátnymi úradníkmi a projekt CEBZ neskončí ako zámer nemeckého investora vybudovať na Slovensku veterné elektrárne s kapacitou 5 GW. Nemecký investor nakoniec kvôli byrokratickým postupom slovenských inštitúcii presunul tento projekt do štátu, ktorý zámer nezdržiaval a nemaril zdĺhavými byrokratickými postupmi. Náhradou za obnoviteľné zdroje bolo spustenie fotovoltických elektrárni na často kvalitnej ornej pôde s povolenou kapacitou výkonu 2 GW. Toto politicky motivované rozhodnutie využili tzv. „solárni baróni“, spriaznení s politikmi, ktorí profitovali na distribučných poplatkoch na ktoré sa im skladali všetci občania Slovenska.

Dnes už nebohý bývalý primátor Ing. Štefan Kubík sa zapísal so pamäte Popradčanov aj odovzdaním ziskového tepelného hospodárstva bývalého OPBH na 20 rokov do správy Francúzskej spoločnosti Dalkia, neskôr Veolia Energia Poprad. a.s.

Správa tepelného hospodárstvo sa vrátila mestu až vznikom Popradskej energetickej spoločnosti koncom roka 2016. Tá však žiadnu zmenu koncepcie s využitím obnoviteľných zdrojov žiaľ nepriniesla a pokračovala len v tom čo začala Veolia Energia Poprad. Táto problematika si však vyžaduje samostatnú kapitolu, keďže jedným z bodov volebného programu primátora Ing. Antona Danka je aj zásadná zmena koncepcie tepelného hospodárstva.

František Bednár

Hirmanova vyhláška č. 503/2022 neprináša spravodlivejšie rozúčtovanie nákladov za teplo ale naopak prehlbuje energetickú chudobu !

01.12.2023

Ako je zrejme z názvu blogu rozhodol som preto podať ministerke hospodárstva žiadosť o podanie návrhu novely zákona č. 657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 503/2022 Z.z. z 19. decembra 2022, ktorú v náväznosti na blog z januára 2022 ako doplnenie uverejňujem v plnom znení. Vážená pani ministerka [...]

Slovensko potrebuje namiesto vlády odborníkov vládu so sedliackym rozumom

15.09.2023

Po takmer štyroch rokoch chaosu a nekompetencie verejnosť očakáva, že voľby 30. septembra prinesú namiesto prázdnych a jalových rečí o podpore obnoviteľných zdrojov energie v čase energetickej krízy konečne aj reálne kroky k zrušenie nezmyselných zákonov a nariadení. Ako som sa presvedčil naši „odborníci“, ktorí vystriedali rozpadnutú vládu Eduarda [...]

VYSTRIEDA VLÁDU CHAOSU A NEKOMPETENCIE VLÁDA ZDRAVÉHO ROZUMU, KTORÁ UKONČÍ SVOJVÔĽU COLNÝCH ÚRADOV VOČI SAMOSPRÁVAM, KTORÉ V SNAHE ZNÍŽIŤ NÁKLADY INŠTALOVALI FOTOVOLTICKÉ ELEKTRÁRNE?

14.05.2023

O bizarnosti finančnej správy, aká neexistuje v žiadnom štáte EÚ, informoval portál FonTech v článku s názvom „Slovensko vytiahlo bizarnosť. Ak takto vyrábaš elektrinu cez fotovoltiku, musíš sa registrovať“ https://fontech.startitup.sk/slovensko-vytiahlo-bizarnost-ak-takto-vyrabas-elektrinu-cez-fotovoltiku-musis-sa-registrovat/a portál STATRITUP v článku [...]

súd, fico, atentát, cintula, šts

Zaplatí štát advokáta pre atentátnika z našich daní? Odborník vysvetľuje, ako funguje inštitút ex offo obhajcu

26.05.2024 08:00

Pravda zisťovala od predsedu Slovenskej advokátskej komory, kto platí náklady na služby ex effo advokátov a v akých prípadoch obhajca môže odmietnuť spoluprácu s obvineným

vojna na Ukrajine, Charkov

ONLINE: Rusko opäť použilo Kinžaly, Kyjev žiada o povolenie zostreliť lietadlá s raketami ešte nad Ruskom

26.05.2024 07:30

Útokom ako na Charkov by sa dalo zabrániť, keby Ukrajina mohla útočiť zbraňami od spojencov na území Ruska. Povoľte nám to hneď, žiada Kuleba.

gastarbeitri, gastarbeiter

Pred 60 rokmi prišli do Rakúska prví gastarbeitri. Bola to chyba?

26.05.2024 06:00

V Rakúsku dnes žije asi 290-tisíc ľudí tureckého pôvodu. Ide o gastarbeitrov a ich rodiny. V krajine zostali, hoci pôvodne mali už po dvoch rokoch odísť. Prečo plány zlyhali?

František Bednár

Priniesol november 1989 skutočne slobodu a demokraciu?

Štatistiky blogu

Počet článkov: 28
Celková čítanosť: 131717x
Priemerná čítanosť článkov: 4704x

Autor blogu

Kategórie