Založ si blog

Diskriminácia obetí komunistického režimu pokračuje

Žiadosť o prijatie zákonných opatrení odstraňujúcich diskrimináciu obetí komunistického režimu.

Novelizáciou  Zákona č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách, podanou poslancami SNS,  s účinnosťou od 1. novembra 2017 sa v predvečer  Dňa boja za slobodu a demokraciu opäť prehĺbila diskriminácia bývalých politických väzňov, obetí stalinizmu a komunistického režimu  nielen zlým načasovaním  novelizácie tohto zákona, ale v podstate aj skutočným postojom poslancov NR SR k obdobiu neslobody v rokoch 1948-1989, ktoré sa začalo už v rokoch 1944-45 násilným odvlečením  vyše 70 000 našich občanov do pracovných táborov v bývalom ZSSR. Účastníkom  národného boja za oslobodenie sa podľa tejto novely  zvyšuje príspevok k starobnému dôchodku  na sumu 70 eur mesačne, vdovám a vdovcom o polovicu.

Slovenska republika ako členský štát EÚ navonok proklamuje, že sa hlási  k základným princípom a hodnotám demokracie, no v skutočnosti  tých, ktorí za tieto hodnoty trpeli a obetovali svoje životy, považuje už len za príťaž.

Neupierame účastníkom boja za národné oslobodenie ich nárok na zlepšenie sociálnej situácie,  ale ak predkladatelia novely argumentujú zlou sociálnou a zdravotnou situáciou účastníkov protifašistického odboja a ich pozostalých, rovnako by to malo platiť aj na účastníkov protikomunistického odboja a obete komunistického režimu, ktorých dôchodky sú neúmerne nižšie ako dôchodky tých čo ich týrali. Opakované návrhy zákona na jednorazové poskytnutie finančného príspevku  znížením výsluhových dôchodkov  príslušníkov ŠtB a dôstojníkov Pohraničnej stráže, ktorí nesú zodpovednosť za smrť vyše 400 ľudí usmrtených pri pokuse o útek na hraniciach tak ako je tomu v Maďarsku a Poľsku, poslanci NS SR odmietli z dôvodu diskriminácie a retroaktivity.  Na druhej strane im diskriminácia obetí z radov bývalých politických väzňov, násilne odvlečených a príslušníkov VTNP PTP neprekáža.

Svetové združenie bývalých politických väzňov viackrát bezúspešne žiadalo bývalú vládu Mikuláša Dzurindu a neskôr vládu vedenú Smerom SD o ukončenie diskriminácie slovenských občanov väznených totalitným režimom. Napriek tomu, že sme boli súdení súdmi bývalého Československa, rozdelením býv. ČSFR došlo k prehlbujúcej sa diskriminácii slovenských občanov, v porovnaní s občanmi Českej republiky, najmä v sociálnej a zdravotnej oblasti, kde je prijímanie týchto nariadení v kompetencii vlády. Na diskrimináciu sme upozorňovali aj Ústavný súd SR podaním sťažnosti pre porušovanie ľudských práv.

Táto diskriminácia sa najviac prehĺbila prijatím Zákona č. 262/2011 Sb. Parlamentu Českej republiky  262 o účastnících odboje a odporu proti komunismu, podľa ktorého oprávnenými osobami pre podanie žiadosti sú aj slovenskí občania, ktorí mali k 17. novembru 1989 štátne občianstvo bývalej Československej socialistickej republiky. Zatiaľ čo na Slovensku prijatý zákon, je len morálnym zadosťučinením pre účastníkov protikomunistického odboja, zákon prijatý v Českej republike, okrem priznania jednorazovej finančnej náhrady 100 000 Kč, 50 000 Kč. pozostalej osobe a úpravy dôchodkov,  umožňuje na základe návrhu podaného súdu, odstrániť právne deformácie a nespravodlivé tzv. zostatkové tresty za trestné činy súvisiace s protikomunistickým odbojom  na ktoré sa nevzťahoval zákon o súdnej rehabilitácii č. 119/1990 Zb., ktorý bol prijatý v čase, kedy o jeho prijatí rozhodovali aj ľudia spojení s bývalým nedemokratickým režimom. Tým prakticky  pokračovala kontinuita právneho systému, ktorý naďalej kriminalizoval odporcov komunistického režimu. Jedná sa napríklad o tresty, za, v tom čase nedovolený dovoz politicky nevhodnej  alebo  náboženskej literatúry, čo bolo právne kvalifikované ako hospodárska s majetková trestná činnosť. Podobne vojaci, ktorí sa dostali na Západ boli okrem nedovoleného opustenia republiky odsúdení aj za krádež uniformy, resp. vojenskej techniky ak sa s touto dostali alebo pokúsili dostať cez štátne hranice.  Rovnako pri založení ozbrojenej skupiny, účastníkom protikomunistického odboja neboli rehabilitované trestné činy súvisiace s protikomunistickým odbojom, ako nedovolené ozbrojovanie či všeobecné ohrozenie, čo s porovnaním s účastníkmi protifašistického odboja vyznieva kontroverzne.

Naša žiadosť o podanie návrhu  na novelizáciu zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. a  odstránenie diskriminácie účastníkov a veteránov protikomunistického odboja – občanov Slovenskej republiky bola vládou SR a poslancami  NR SR ignorovaná ako uvádzame na stránke združenia http://szcpv.org/15/novela.html

V mene obetí stalinských a komunistických represii  a účastníkov protikomunistického odboja žiadame vládu a poslancov Národnej rady SR o podanie návrhu novely Zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom, najmä v prípade oprávnených osôb s najnižším príplatkom k dôchodku, keďže zákon vyplácanie príplatku podmieňuje minimálne 3 mesačnou dobou väznenia, pri ktorej je výška príplatku 60 Sk. za jeden mesiac, čo pri 3 mesiacoch predstavuje cca 6 eur.
Žiadame o  odstránenie neprimeranej tvrdosti zákona, ktorý nepriznáva príplatok k dôchodku manželkám politických väzňov, násilne odvlečených a príslušníkov VTNP PTP, ktoré sa starali o viacdetné rodiny a z dôvodu, že nemohli pracovať  nebol im preto priznaný nárok na dôchodok  a sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi.

Žiadame o novelizáciu Zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. tak, aby bola odstránená diskriminácia slovenských občanov prijatímZákona č. 262/2011 Sb. Parlamentu Českej republiky  262 o účastnících odboje a odporu proti komunismu a to v časti priznania finančného príspevku  ekvivalentu sumy 100 000 Kč. a vyrovnania najnižších dôchodkov.

V súvislosti s prijatím  Zákona č. 487/2013 Z.z. z 5. decembra 2013 o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, podaného vládou SR, žiadame o prijatie zákona, ktorý by priznal rovnaké postavenie aj účastníkom protikomunistického odboja.
Predkladatelia zákona uvádzajú, že  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pôsobí na území SR ako občianske združenie. Je historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protifašistických bojovníkov.  Poslanci Smeru-SD zdôraznili, že Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vykonáva aj činnosti z pôsobnosti štátnych orgánov, a to na úseku rozvoja národného povedomia, presadzovania demokratického a humánneho odkazu národnooslobodzovacieho hnutia.

Neúčasť predstaviteľov vlády zo strany Smer-SD  na uctení si štátneho sviatku Dňa boja za slobodu a demokraciu 17 novembra a spochybňovanie  novembrových udalosti neomarxistickými názormi poslanca NR SR Ľuboša Blahu (Smer-SD) – predsedu výboru pre európske záležitosti, odhaľujú pravú tvár Smeru-SD ako strany, ktorá sa hlási k EÚ len z vypočítavosti a kvôli eurofondom, no v skutočnosti patrí  názormi pred rok 1989 k systému, ktorý po 40 rokoch vyhnil.  Ak má Slovenská republika skutočne patriť medzi štáty, ktoré si ctia hodnoty demokracie a slobody, nemôže sa tak stať bez priznania rovnocenného postavenia  pre tých, ktorí za slobodu a demokraciu priniesli najvyššie obete. Paradoxne  je dnes pri moci  súčasná vláda  aj s prispením politických väzňov, ku ktorým sa za to stavia macošsky a nevďačne.

Potvrdzuje to aj nedávna novela  zákona, podľa ktorej  štatutárnym orgánom Ústavu pamäti národa už nebude predseda správnej rady ale Správna rada, ktorú ovládajú politici, čím  deklasovala ÚPN do pozície služobníka a trafiky pre politických nominantov, podobne ako si v minulosti urobila KSČ prívesok zo Zväzu protifašistických bojovníkov.

Svetové združenie bývalých politických väzňov  z úcty k obetiam komunizmu, ktoré boli prinesené v mene slobody a demokracie  vyzýva vládu a poslancov, aby sa Slovenská republika zaradila k štátom EÚ, ktoré si ctia tieto obete.

Na vedomie:
Predstavitelia EÚ a zastupiteľské úrady USA, Kanady a ďalších štátov.

V Poprade dňa 20. 11. 2017

František Bednár

 

Otázka do rubriky „Spýtajte sa“ kandidáta na primátora pána Alexeja Beljajeva

11.09.2018

Od minulého týždňa som nedostal odpoveď na túto otázku. Rovnako ani na Otvorený list zo dňa 6. 9. 2018 uverejnený na http://necenzurovane.net/naj/poprad/pp35.html Otázka do rubriky "Spýtajte viac »

„Apolitický“ protest za „Slušné Slovensko“ a mocenský boj oligarchie

17.03.2018

Mám 61 rokov a zažil som protesty v roku 1968, kedy chceli ľudia socializmus s ľudskou tvárou a neutralitu. Lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť nepriniesla ani naaranžovaná „nežná revolúcia“, viac »

Kauza Devín banka absolútne zlyhanie právneho štátu

13.12.2017

Musím s poľutovaním konštatovať, že prezentovanie ekonomických káuz v rovine televíznych dokumentov akým je seriál Mafiáni 2-Súmrak bossov, konkrétne časť 9: Devín banka: Trójsky kôň viac »

andrej kiska

Na vypočúvanie kandidátov na ústavných sudcov vyšle prezident svojich zástupcov

21.01.2019 11:01

Na vypočutí sa zúčastní aj poradca prezidenta pre ústavnoprávne otázky Marián Giba.

Davos, Švajčiarsko, ekonomika

Oxfam pred Davosom: Miliardári pribudli, chudobní prišli o majetok

21.01.2019 10:59

Minulý rok pribudol vo svete každý druhý deň nový miliardár, zatiaľ čo hodnota majetku najchudobnejšej polovice svetovej populácie klesla o 11 %.

fico

Za slušné Slovensko vyzýva Fica, aby sa vzdal kandidatúry na sudcu Ústavného súdu

21.01.2019 10:45

Podľa iniciatívy je Ficova kandidatúra symbolom snahy o politizáciu a ovládnutie súdnej moci politikmi a ich záujmami.

Polícia zadržala vodiča, ktorý išiel Bratislavou 150 km/h.

VIDEO: Šialenec išiel Bratislavou 150 km/h. Dnes má súd

21.01.2019 10:45

Vodič Škody Octavie išiel miestami Bratislavou až 150 km/h. Udalosť sa stala v sobotu. V „superrýchlom“ konaní bude dnes vo veci prebiehať súd.

František Bednár

Priniesol november 1989 skutočne slobodu a demokraciu?

Štatistiky blogu

Počet článkov: 16
Celková čítanosť: 35594x
Priemerná čítanosť článkov: 2225x

Autor blogu

Kategórie